بایگانی ماهیانه: آوریل 2009

تصاویر زیبایی از شب خراشاد (م. آرین پور) / Khorashad Nights

تصاویر زیبایی از شب خراشاد

خراشاد

محمدرضا آرین پور

فروردین 1388

Khorashad Nights

Khorashad

Apr. 2009

photo by: M. A. Arianpour


شبهای خراشاد

شبهای خراشاد

شبهای خراشاد

شبهای خراشاد

شبهای خراشاد

شبهای خراشاد

شبهای خراشاد

شبهای خراشاد

شبهای خراشاد

شبهای خراشاد

شبهای خراشاد

شبهای خراشاد

شبهای خراشاد

شبهای خراشاد

شبهای خراشاد

شبهای خراشاد

شبهای خراشاد

شبهای خراشاد

توضیح: لازم به ذکر است این تصاویر با توجه به درخواست مكرر خراشادی های مقيم استان ، كشور و خارج از كشور، با زحمات فراوان و كار كارشناسی هنری، عكاسی شده است. امیدوارم که مورد توجه علاقه مندان قرار گرفته باشد.  آرین پور


سایر تصاویر عکاس/ Other Photos


تمام حقوق نوشته ها و تصاویر این تارنما، تحت لیسانس Creative Commons و متعلق به خراشاد میباشد لذا استفاده از تصاویر و نوشته های آن در نشریات, روزنامه ها، سایت ها و وبلاگها, تنها با ذکر منبع به همراه درج لینک خراشاد, بلامانع است.

Creative Commons License
Texts, Images, Audio and Video by KhorAshaD is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License


KhorAshaD